Esmaabiandja koolitus distantsõppel VEEBRUAR 2021

8 laos

70 

Esmaabiandja koolitus (16h) on sobilik ettevõtete esmaabi andjatele, juhiloa ja relvaloa taotlejale, lapsehoidjatele, noorsootöötajatele, laagrikasvatajatele, treeneritele jt elukutsetele, kus esmaabikoolitus on kohustuslik ja vajalik. Esmaabiandja koolitus distantsõppel veebruar 2021 on avatud kõikidele huvilistele. Veebruarikuu koolitus toimub kuupäevadel: 09, 11 ja 16.veebruar. Praktika toimub 19.veebruar 2021 Tondi Lasketiirus!

 

Esmaabiandja koolitus sisaldab (Akadeemilised tunnid): 

3 õhtul teooriaõpe ZOOM keskkonnas ja e-õppe keskkonnas iseseisvat õpet ning testi lahendamist

Praktiline õpe Tondi Lasketiirus

 

Koolituse läbinud isikutele väljastatakse tõend. Tõend on kehtiv PPA’s, ARK’is, Tööinspektsioonist jt asutustes.

 

Koolitaja: Marju Peärnberg

Tervishoiutöötaja reg. nr N06341

 

Meie koolitaja, Marju Peärnberg, läbis esmaabikoolitaja kursuse (40h) juba 2001.aastal Eesti Punase Risti juures. Oma teadmisi ja oskusi on ta täiendanud erinevatel koolitustel ja kursustel järjepidevalt. Esmaabiõpetajate täiendkursus (Eesti Punane Rist, 2007); Esmaabiõpetajate täiendkoolitus (PERH, 2011); (AED koolitus (SA Tartu Kiirabi, 2013); Haavakoolitus (PERH, 2017); Põlvevigastused – ära tundmine, ülekoormus, ravi ja taastumine (Tallinna Ülikool, 2016) jne. Sarnaselt ka meie teiste õppejõududega, on Marju Peärenberg õpetanud ka missioonile minevaid kaitseväelasi.

 

Esmaabiandja koolitus (16 akadeemilist tundi) distantsõppel veebruar 2021:

 

Teoorialoengud ZOOM keskkonnas:

Teisipäev: 09.02.2021 – 18.00 – 21.00

Neljapäev: 11.02.2021 – 18.00 – 21.00

Teisipäev: 16.02.2021 – 18.00 – 21.00

 

Praktiline koolitus Tondi Lasketiirus:

Reedel: 19.veebruar 2021 – 17.30-21.00

 


 

Koolituse eesmärgiks on anda edasi põhiteadmised ja praktilised oskused õnnetusjuhtumi korral ning elupäästva esmaabi andmiseks.

 

Esmaabikoolituse teemad:

 • Õnnetusolukorra hindamine; õnnetusolukorras tegutsemine (sh toimetulek paanikaga) ja hädaabi kutsumine, kannatanu seisundi hindamine (sh kannatanud asendi muutmisega seotud ohud), esmaabi olemus ja üldpõhimõtted, välistes tingimustes abiandmise iseärasused, edasise tervisekahju ennetamine.
 • Eluohtlikud seisundid, nende äratundmine ja hädavajalikud tegevused (sh infarkti, insuldi ja kopsuvigastuse korral).
 • Esmaabi teadvusetuse korral – vabade hingamisteede tagamine, hapnikupuudusest põhjustatud ajukahjustuse ennetamine, võõrkeha eemaldamine hingamisteedest, elustamine (sealhulgas elustamisaparaadi AED kasutamine).
 • Esmaabi vigastuste korral – keha pindmised ja sügavad vigastused, sisemised ja välised verejooksud, verejooksu peatamine, haavade sidumise võtted ja reeglid, luumurdudega kaasnevad ohud, lahastamise reeglid ja lahastamisega seotud ohud, liigesetraumad (sealhulgas nihestused ja nikastused), erinevate kehaosade põrutused ja muljumised, silmakahjustused.
 • Esmaabi uppumise, mürgistuse, söövituse, põletuse, külmakahjustuse ja elektrilöögi korral.
 • Meditsiinilise šoki olemus ja šokiseisundis kannatanu abistamine.
 • Esmaabi äkilise haigestumise (näiteks epilepsiahoog, diabeetiline kooma, anafülaktiline šokk, minestus, astmahoog, kõhuvalu) korral.
 • Esmaabivahendite valik ja kasutamine töökohal.

 

Esmaabiandja koolituse osaleja lõppväljund:

 • Oskab hinnata kannatanu seisundit ja valida esmaabi andmise taktika.
 • Oskab kasutada õigeid elustamisvõtteid.
 • Oskab peatada verejooksu ja aidata šokis kannatanut.
 • Teab luumurdudega kaasnevaid ohtusid ja oskab fikseerida kannatanud liigest.
 • Oskab anda abi mürgistuse, söövituse, põletuse ja külmakahjustuse korral.
 • Oskab arvestada esmaabi andmisel enda ja teiste turvalisusega.

 

 

Koolituse hind 70€

 

Esmaabi koolitusel osalemine:

 

Kõik esmaabiandja koolitusele registreerunud saavad päev enne koolituse algust e-posti teel lingid, mille kaudu registreerida ennast ZOOM keskkonda loengule. Loengu päevadel palume veidi enne koolituse algust juba end ZOOM keskkonda sisse logida, et saaksime probleemide esinemisel nendega koheselt tegeleda. Loengud toimuvad videosilla vahendusel reaalajas ja järele vaatamise võimalus on iseseisvalt relvade ja taktikaõppekeskuse e-keskkonnas. Viimasel loengu päeval lepitakse kokku praktilise osa toimumise aeg ja kord.

 

Lisaks registreeritakse teid meie e-õppekeskkonda Moodle, kus on võimalus materjale ülevaadata ning lahendada ka test!

 

 

Relvaluba ja esmaabikoolitus

 

Ühe vajaliku dokumendina peab relvaluba taotlev isik esitama esmaabikoolituse läbimist tõendava dokumendi. Läbitud koolitus peab olema vähemalt 16h pikkune ning selle läbiviijaks peab olema tervishoiutöötaja, kes on läbinud esmaabiõpetajate koolituskursuse ning omab sellekohast tunnistus. Relvade ja taktikaõppekeskus pakub võimalust läbida esmaabiandja koolitus distantsõppel.